Klantwaardering 9.4

Dutch Vans logo

Aflevering

Contact en afspraak

Na ontvangst van de aanbetaling wordt er een planning gemaakt voor het uitvoeren van de even- tuele werkzaamheden aan de hand daarvan wordt er in overleg een geplande afleverdatum vast- gesteld. We behouden uitdrukkelijke een slag om de arm voor onvoorziene omstandigheden.

Vragen en Opmerkingen tijdens wachten op aflevering:

Mochten er tijdens het wachten op de aflevering van de auto vragen en/of opmerkingen ontstaan dan kunt u zich wenden tot het afleverteam.

Betaling

Op onze factuur staat uiteindelijk dezelfde afspraken als op de koopovereenkomst tevens staat hier de btw op vermeld die u kunt terugvorderen. Als u een inruilauto heeft en u bent BTW plichtig dan dient u voor die inruilauto een separate factuur te sturen (Zie inruilauto)

Contante Betaling:
Tot 3000 Euro aan contant geld kunnen wij innemen van diegene die de auto koopt en op zijn naam krijgt. Contant geld wordt per omgaande bij ons opgehaald door de bank ( Geen Geld in kluis aanwezig)

Bij Aflevering van de auto dient de factuur volledig te zijn voldaan. In het geval van een leaseovereenkomst dient het lease contract correct en door de juiste persoon (en) te zijn ondertekend.

Tenaamstelling Nieuwe Auto

Na ontvangst Betalingen gaan we de auto voor u tenaamstellen vanaf dat moment met u ook verzekeringsplichtig.

Bij Tenaamstelling zonder leasecontract krijgt u eerste deel tenaamstellingscode mee en een paar dagen later de kentekenkaart met het tweede deel thuisgestuurd door de RDW.

Bij Tenaamstelling met een leasecontract krijgt u alleen een kentekenkaart thuis gestuurd en krijgt u een tenaamstellingsverslag zonder codes de codes blijven in het bezit van de leasemaatschappij als onderpand voor de lening.
Mijn Dutch Vans